vrijdag, december 04, 2015

Circle of Influence

De cirkel van invloed, kent u die uitdrukking? Dat betekent zoveel als een "gebied" waar je echt invloed uit kunt oefenen. Door dingen te doen, te zeggen, te veranderen, te laten misschien wel.
Daaromheen hangt een cirkel van "concern". Alles wat daarin gebeurt raakt je wel op de een of andere manier maar als de scheidsrechter bijvoorbeeld z'n dag niet heeft of bepaalde tegenstanders wél, ligt dat buiten je invloedssfeer. Je moet daarmee dealen - en dat dealen ligt wel in het bereik van je mogelijkheden.
Voor het al te abstract wordt kijken we met enig plezier en met enige frustratie terug op een paar wedstrijden in het recente verleden. De thuiswedstrijd tegen US - die van de minuut stilte - kenmerkte zich door een aanvallend heel behoorlijke eerste helft. Onze aanval liep goed door goed te bewegen en doordat we onze opties ook zagen.
De aanval van Us liep ook goed en de ploegen bleven dus dichtbij elkaar. Wat konden we doen om meer voordeel te halen?
Nu hoeven wij als coaches niet alles voor te kauwen en dat is fijn. Samen kwamen we voor de tweede helft met het plan om in plaats van op 7,25 meter nu standaard op 8 te gaan verdedigen. Niet de bal laten aannemen waar gedreigd kan worden met een driepunter en van waar vervolgens een drive of een snijbeweging effectief wordt.  75 cm: 1 stapje? Dat is een opwaardering van minder dan 10% en het is een geweldige uitbreiding van de invloedssfeer. Dat het dan ook nog werkt, is natuurlijk ook weer afhankelijk van het "dealen" van US. Zo is sport.
En vorige week drong Das op hun beurt diep door in onze circle of concern. Gedragen door hun slimme en een beetje ongewone delftsblauwe muur, hielden ze ons de hele wedstrijd uit ons spel. Wij gingen niet goed om met de omstandigheden. Misschien zagen we wel wat we konden doen maar we deden het niet. We zaten meer in de circle of concern ("waarom zien de scheidsen onze p's wel en die van hun niet?" "We kunnen ze toch meteen 1-1 verslaan en dan gaan we naar de basket en dan gaan ze er niet in." "Delft uit, altijd lastig.") dan dat wij hun pijn gingen door goede screens te zetten en scherp te snijden en iets minder te vechten en meer te spelen. (We noemen dit nu, met een knipoog vanuit de Golden State Warriors: een beetje meer "Curry".)
Het is wel de promotiedivisie, he? Iedereen kan van iedereen winnen. Spannend is het altijd en 10% uitbreiding van invloedssfeer is dan al heeeel veel.